Språkutvecklingen hos 11 månader gamla barn

Barnet förstår nu i genomsnitt ca 50 ord, även om det ännu inte lärt sig prata. Vissa barn säger redan sina första tydliga ord.

Barnet blir mer och mer medvetet om ljuden det skapar och snart kommer barnet att uttala ljud som betyder detsamma varje gång. Jollrande liknar mer riktiga ord, till exempel blir pa-pa till pappa. Barnet associerar också ord och namn till personer och saker.

Barnet kan vara mycket uppmärksamt på dina ansiktsuttryck nu. Genom att titta på dig, förstår barnet om det som händer är farligt, nytt, spännande eller roligt. Barnet älskar att prata, sjunga, leka fingerlekar och lyssna på rim och ramsor. Barnet tycker också om musik och att få dansa med dig, och hen använder sitt eget kroppsspråk, som att sträcka armarna mot dig för att göra sig förstådd.

Lästips:

Barnet får hela tiden större och större utbyte av böcker med text, och kan peka på bilder i böckerna och förstå några av orden. Böcker blir nu därför  ännu mer givande, både för barnet och den vuxne.

  • Det är bra om du kan fläta in egna ord när du läser.  Anpassa texten till barnet och använd din röst där du kan variera både tonfall och ljudstyrka för att behålla barnets uppmärksamhet.
  • Vissa barn tycker om att höra hela historier, medan andra har sina favoritsidor och tycker om att hoppa fram och tillbaka i texten.
  • Om barnet tycker om att röra sig när du läser, så kan du fortsätta att läsa och skapa uttrycksfulla ljud – barnet blir då nyfiket och kan komma tillbaka för att titta på sidorna tillsammans med dig.
  • Ställ frågor när du läser och ge barnet tid att jollra tillbaka eller peka på illustrationerna.
  • Du kan också leka ”titt-ut” med händerna: Håll handen över en sak i boken och säg ”titt-ut” när du öppnar den.

   

  spise-bok

  Barnet kan gott få smaka på boken
  Barn tycker om att få ta del av lässtunden genom att öppna luckor och använda de interaktiva elementen i boken, men de kan fortfarande inte styra sina krafter. Du får prova dig fram och låta barnet bläddra bland sidorna och öppna luckorna. Bli inte arg om delar om boken förstörs – vänta då hellre med de interaktiva böckerna till lite senare, eller var beredd på att de kan gå sönder och försök begränsa skadan.

  De flesta böcker tål till en viss grad att få bli utforskade med munnen – Gobokens böcker innehåller inga giftiga material – men de tål inte att bitas i. Det är naturligt för barnet att utforska saker genom att stoppa dem i munnen. Det är så de lär sig mer om världen. Du kan ta en annan bok eller leksak som barnet kan tugga på medan du läser.