Språkutvecklingen hos 12 månader gamla barn

Det allra första ordet för de flesta svenska barn brukar vara ”mamma”. Därefter kommer oftast ”pappa”, ”brrrr”, ”tack” eller ”titta”.

Många barn säger sina första ord när de är omkring 1 år gamla. Orden är ofta namn på personer i barnets närhet, namn på saker de möter i vardagen, eller ord som är nära knutna till lek.

När barnet säger något som vi tror är ord, blir vi ofta entusiastiska och använder ordet ofta tillsammans med barnet. Barnet tycker att det är kul att vi blir ivriga och att det händer något när det skapar ljud. Allt detta förstärker ordinlärningen och hjälper barnet att förstå att det speciella ljudet kan relateras till en speciell sak.

Läppljud är enklast
De första orden ett barn säger, kan likna varandra ganska mycket. Ofta är de första orden ord med två stavelser och med samma konsonanter i båda stavelserna som mamma, pappa, vov och pip. Dessa konsonanterna uttalas med läpparna och kan upplevas som enklare att uttala för de flesta barnen.

I slutet av det kommande halvåret kommer ditt barn att lära sig att använda omkring 50 ord.

Ditt barn använder också ansiktsuttryck och kroppsspråk för att visa dig vad det behöver och hur det känner sig. När du förstår signalerna barnet ger, stärker det självkänslan och barnet känner sig älskad och speciell. Då blir det enklare för barnet att försöka ”säga något” till dig igen.

baby_12-months_2

Skapa ljud för barnets tankar
Prata med barnet och säg namnet på allt ni ser tillsammans. Prata också om vad ni gör tillsammans; kör bil, städar, leker, klär på er, tvättar osv. Ju mer du pratar med ditt barn och namnger saker och ju mer konkret du är, desto mer lär sig barnet.

Till och med babyböcker har fler ovanliga ord i texten än de vi använder dagligen. Det är därför bra för inlärningen att läsa barnböcker så att barnets vokabulär också inkluderar sådana ord.

Lästips:

  • Om barnet gärna rör sig när du läser, kan du ta med boken dit barnet är och fortsätta läsa. Om du skapar engagerande, uttrycksfulla ljud kommer barnet att komma tillbaka och titta på sidorna med dig.
  • Följ barnets initiativ. Det kommer visa dig vilka berättelser, böcker och bilder det gillar bäst.
  • Glöm inte att leka med din röst så du varierar både tonfall och ljudstyrka för att behålla barnets uppmärksamhet.
  • Barnet lär sig peka på näsa, mun och öron när du frågar om det – och böcker som visar ansikten och kroppar är bra att använda nu.
  • Om ditt barn inte vill höra berättelser kanske böcker med luckor eller ta-och-känn-element kan vara bra att använda. Bli inte arg om boken gör sönder – lägg hellre dessa böckerna åt sidan till senare, eller acceptera att de kan gå sönder och försök att begränsa skadan istället.
  • Barnet älskar att sjunga, leka fingerlekar och höra rim och ramsor.
  • Det är alltid bra att relatera det ni läser tillsammans till barnets egen vardag. Om boken handlar om en nalle, referera till nallen som barnet har. Om boken handlar om en buss, prata om när ni åkte buss.

Källor: Spedbarnsboken, blogg.goboken.se, UiO – Institutet för lingvistiska och nordiska studier, forskning.no.