Språkutvecklingen hos 11 månader gamla barn

Nu börjar språkutvecklingen ta fart och barnet förstår i genomsnitt ca 50 ord, även om det ännu inte lärt sig prata. Vissa barn säger redan sina allra första tydliga ord. Barnet blir mer och mer medvetet om ljuden det skapar och snart kommer barnet att uttala ljud som betyder detsamma varje gång. Joller liknar mer … Läs mer Språkutvecklingen hos 11 månader gamla barn