Språkutvecklingen hos 11 månader gamla barn

Nu börjar språkutvecklingen ta fart och barnet förstår i genomsnitt ca 50 ord, även om det ännu inte lärt sig prata. Vissa barn säger redan sina allra första tydliga ord.

Barnet blir mer och mer medvetet om ljuden det skapar och snart kommer barnet att uttala ljud som betyder detsamma varje gång. Joller liknar mer och mer riktiga ord, till exempel blir pa-pa till pappa. Barnet associerar också ord och namn till personer och saker.

Barnet är mycket uppmärksamt på dina ansiktsuttryck och ditt kroppspråk. Genom att titta på dig, förstår barnet om det som händer är farligt, spännande eller roligt. Barnet älskar att prata, sjunga, leka fingerlekar och lyssna på rim och ramsor. Barnet tycker också om musik och att få dansa med dig är det roligaste som finns! Hen använder sitt eget kroppsspråk, som att sträcka armarna mot dig, för att göra sig förstådd.

Lästips för att förstärka språkutvecklingen hos 11 månader gamla barn:

Barnet får hela tiden större och större utbyte av böcker med text och kan peka på bilder i böckerna och förstå några av orden. Böcker och högläsning blir nu därför  ännu mer givande, både för barnet och den vuxna – och är ett viktigt inslag för språkutvecklingen.

  • Det är bra om du flätar in egna ord när du läser.  Anpassa texten till barnet och använd din röst där du kan, så att du varierar både tonfall och ljudstyrka för att behålla barnets uppmärksamhet.
  • Vissa barn tycker om att höra hela berättelser, medan andra har sina favoritsidor och tycker om att hoppa fram och tillbaka i texten.
  • Om barnet tycker om att röra sig när du läser, så kan du fortsätta att läsa och skapa uttrycksfulla ljud – barnet kommer att bli nyfiket och kan komma tillbaka för att titta på sidorna tillsammans med dig.
  • Ställ frågor när du läser och ge barnet tid att jollra tillbaka eller peka på illustrationerna.
  • Du kan också leka ”titt-ut” med händerna: Håll handen över en sak i boken och säg ”titt-ut” när du öppnar den.

   

  äta bok
  Låt gärna barnet ”läsa själv” i boken. Du ska se att det snart härmar dig när ni läser, bläddrar och pratar.

  Låt barnet få smaka på boken
  Barn tycker om att få ta del av lässtunden genom att öppna luckor och använda de interaktiva elementen i boken, men de kan fortfarande inte styra sina rörelser riktigt. Prova dig fram och låt barnet bläddra bland sidorna och öppna luckorna. Bli inte arg om delar om boken går sönder – vänta då hellre med de interaktiva böckerna till lite senare, eller var beredd på att de kan gå sönder och försök begränsa skadan.

  De flesta böcker tål till en viss grad att få bli utforskade med munnen – Gobokens böcker innehåller inga giftiga material – men de tål inte att bitas i och ätas av. Det är naturligt för barnet att utforska saker genom att stoppa dem i munnen. Det är så de lär sig mer om omvärlden. Du kan ta något annat, som en bitleksak, som barnet kan tugga på medan du läser.