Att läsa med 2-åringen

2-åringen är i full gång med att lära och föreställa sig saker. Detta är en väldigt viktig färdighet som stärker förmågan till fantasi och barnets tankar. Längre fram sätter barnet i hop ord för att dela sina tankar och känslor, upp till fem eller sex ord, och lär sig hur idéer hänger samman. Det är detta som är grunden till att de hela tiden frågar ”Varför?” Innan barnet fyller 3 år kan det känna till upp till 900 ord. 

 

Ställ frågor till barnet för att engagera

Det kommer hjälpa barnet att uttrycka sina tankar och känslor, även under läsestunden. Det är inte så viktigt om det är direkt relaterat till historien i boken, men historien i boken kan gärna vara en utgångspunkt för samtalet.

Välj en bok som passar barnets humör

Om barnet är uppspelt, kan det vara bra att välja en bok som uppmanar till rörelse eller fysiskt deltagande, som till exempel en bok med luckor eller rörliga delar. Ta fram din inre skådespelare och använd olika röster för olika figurer. Ögon och ögonbryn kan fungera bra som ”rekvisita”, använd dom för att visa överraskning, chock, humor och spänning. Se till att ni har ögonkontakt med jämna mellanrum, till exempel för att illustrera att något är extra spännande eller dramatiskt. På så sätt bidrar du till att upprätthålla barnets uppmärksamhet.

Bilderböcker kan vara inspiration till att teckna och färglägga tillsammans

Låt barnet få leka med färgpennor och kritor och sätt upp bilderna på väggen. Det bygger upp barnets självkänsla.

Så stärker du språkutvecklingen

Låt barnet få föreställa sig och skapa sina egna vilda berättelser – det stärker språkutvecklingen på ett fint sätt.

Sjung sånger tillsammans!

Sånger innehåller många olika ord som kommer hjälpa barnet att lära sig nya ord.

Bygg vidare på det som barnet säger

Om barnet till exemper säger ”Hunden voff”, kan du säga – ”Ja, hunden skäller på katten”. Detta lär barnet nya ord och du hjälper barnet att sätta ihop meningar.

Ställ frågor till barnet

Det hjälper hen att förstå hur saker och ting hänger ihop. Fråga varför hen tror att himlen är blå eller att fåglarna sjunger. Det är inte så viktigt att få rätt svar – det får barnet att tänka och lära sig att uttrycka sig.

Barn behöver många möjligheter att praktisera språket

Det kräver tålamod av dig! Du måste kanske svara på samma frågor och läsa samma böcker och leka med samma leksaker, om och om igen. Barn lär sig genom att repetera.

Barnet börjar intressera sig för det skrivna ordet

Nu kommer förståelsen för bokstäver och att ha ord betyder något. Låt barnet få använda färgpennor för att teckna sina egna ”ord”. Även om barnet lär sig en del inför-läsfärdigheter i förskolan, kan det vara både kul och nyttigt att öva på det hemma också. Fortsätt att läsa favoritböckerna som barnet tyckt om tidigare, samtidigt som du introducerar nya titlar som utmanar barnet att utöka sitt ordförråd och din tankeförmåga.