Lek med språket!

Något av det bästa du kan göra för att öka barnets ordförråd och stärka språket, är att se till att barnet får höra språket användas rätt, att språk är lustfyllt och att inlärning sker genom lek. Mycket av språkinlärningen sker när ni pratar med varandra. Även konkreta lekar kan hjälpa språkutvecklingen. Dessutom är det ju kul. Både för vuxna och barn!

Läs!
Läs böcker med enkla historier och prata med barnet om det som hände i historien efteråt. Hjälp barnet att återberätta historien. Berätta vad du gillade bäst med boken, och få barnet att berätta vad hon eller han gillade bäst. Använd gärna pekfingret för att följa texten i boken från vänster till höger. Då förstår barnet enklare både läsningens riktning och sammanhangen mellan bokstäver på pappret och orden det hör.

Bildlotto
Spelet är kul i sig självt och kan användas på olika sätt utifrån barnets ålder. Men du kan också använda bilderna till andra saker, till exempel för att sortera saker i olika kategorier. Barnet kan peka på vad som inte hör hemma var.

Upptäcktsfärd
Oppdagelsesferd
Gå på en upptäcktsfärd i hemmet eller ute. Prata om vad ni ser, hitta på sånger, sätt namn på nya upptäckter som olika typer av blommor, träd, bilar eller förklara hur årstiderna hänger samman.

Roliga rim, ramsor och tungvrickare
Sådana ramsor ger både bra språkträning och träning av munnen och skrattmusklerna. ”Sex laxar i en laxask” är ett exempel.

Lek-med-spraketTitta på bilder tillsammans
Antingen om ni har bilder i album, ramar eller på skärmen älskar barn att se bilder av sig själva och andra de känner. Prata om vem de är, vad de gör, berätta historien runt varför bilden är tagen, och låt barnet dela sina minnen.

Lyssna på barnet
Det är inte alltid föräldrarna förstår helt vad barnet försöker säga. Gissa gärna med egna ord för att höra om det stämmer. Barn har behov av att bli värdesatta och förstådda, och genom att engagera dig i vad de önskar berätta för dig, visar du att det som barnet säger är viktigt. Låt alltid barnet prata färdigt innan du eventuellt korrigerar. Då är det bästa att gissa med riktiga ord, inte påpeka att barnet sa fel.

Uppmuntra till dialog
Redan från födseln lär sig barnet att svara på det som föräldrarna säger. Detta är inte mindre viktigt när barnet blir äldre. Lägg in bra pauser när du berättar för barnet, så att det kan få möjlighet att komma med sina frågor eller funderingar.

Lek rollekar
Klä ut er, lek med dockor och nallar, laga låtsasmat, bjud in till nallepicknick i trädgården eller gör ett födelsedagskalas för dockan. Detta är både roliga lekar och bra träning i social kommunikation.

Rita en historia
tegne
Att rita är också språk. Och om du lyssnar och observerar när barnet tecknar, upptäcker du att barnet både pratar och sjunger när det håller på. Uppmuntra barnet att berätta vad det ritar. Du får kanske en hel historia – eller flera. För sker teckningen och historien samtidigt.

Motsättningar i praktiken
Skillnaden på lång och kort, lite och mycket, höger och vänster, ner och upp blir mycket enklare att förstå om det illustreras i praktiken. Här finns ett hav av möjligheter!

Nya ord och låtsasord
Hitta på roliga låtsasord tillsammans. Det stimulerar både språkförståelse, uttal och fantasi. Att säga ”superduperfenomenalrymdraket” kan både vara lärorikt och kul att säga.

Följ barnets instruktioner
Låt barnet vara regissör för en stund. Det barnet säger att du ska göra, gör du. Be om konkreta och utförliga beskrivningar och uppgifterna.

Klipp och klistra
Klipp ut bilder från gamla tidningar och gör roliga illustrationer. Prata om vad som är konstigt och fel.

”Jag ser”
Denna leken är kul både hemma, på promenaden och i bilen. ”Jag ser något runt på väggen som berättar vad tiden är”, till exempel.

Skriv ner historierna
När barn berättar små historier, kan det vara kul att skriva ner dom samtidigt. Då förstår barnet enklare sammanhangen mellan muntligt och skriftligt språk.

Gör inköpslista
Ta med barnet i planerandet av inköp. Är det något som barnet kommer på att vi behöver? Vilken frukt måste vi köpa?

Källor: Läs! (Sandviks AS), nhi.no, klikk.no, Universitetet i Oslo (Kari-Anne B. Næss, Logoped MNLL/Master i spes.ped/ Doktorgradsstipendiat)