Pysslingen Förskolor skapar läslust tillsammans med Goboken!

Det är vida känt att språkinlärning, böcker och läslust har ett nästan magiskt samband. Genom att läsa högt för barnen redan när de är mycket små skapar vi de allra bästa förutsättningarna för språkutvecklingen och även på sikt för ett rikt språk i både tal och skrift. Men böcker och läsning är ju också så mycket mer! I böckernas värld kan vi få utlopp för vår fantasi, vi kan drömma oss bort och uppleva en helt annan värld. Böckernas rollpersoner kan också hjälpa oss att känna tillhörighet, att få oss att förstå olika saker både om oss själva och om vår omvärld. Böcker kan också handla om att hämta ren kunskap, något som förskolebarn ofta tycker är fantastiskt spännande!

Pyss & Lings bibliotek

Med utgångspunkt i detta håller Pysslingen Förskolor på att starta upp Pyss & Lings Bibliotek! Här kommer barnen att fritt kunna välja de böcker de själva tycker verkar roliga, låna hem dem och läsa med föräldrar, eller kanske läsa själv när det gäller de lite äldre barnen.

Projektet är i full gång på flera av Pysslingen Förskolor, som beskriver det nya biblioteket så här:

”I förskolan ska varje barn ges förutsättningar att utveckla ett rikt språk, vilket bland annat innefattar tillgång till böcker med skiftande innehåll och inom olika genrer. Nu öppnar vi vårt eget Pyss & Lings Bibliotek och hoppas kunna bidra till läslust.”

Böcker från Goboken

För att de nya biblioteken ska kunna visa upp en bredd som intresserar och attraherar alla åldrar och intressen har man valt ut böcker ur Gobokens sortiment – från pekböcker med vackra bilder och nya ord för de allra minsta till inspirerande berättelser, faktaböcker och klassiska sagor för de lite äldre.

På Pyss & Lings bibliotek ska barnen själva kunna välja sin favoritbok och låna med hem.

Språk, lärande och identitet hänger ihop

Pysslingen Förskolor arbetar efter att språk, lärande och identitetsutveckling hänger nära ihop. Genom att erbjuda böcker av olika genrer och med olika innehåll och svårighetsgrad kan man hjälpa till med att stimulera barnens språkutveckling i svenska.

Diskussioner och samtal runt böckerna skiljer sig ofta helt åt när man pratar tillsammans på förskolan mot när man sitter hemma och läser med sin familj, varför hemlån ger ytterligare en dimension åt läsglädjen och språkutvecklingen. För de små barnen skapar det också en kontinuitet och ett lärande genom repetition att kunna läsa och höra samma bok i förskolan som hemma. Barnen kan stolt visa upp vad de lärt sig ur boken när de kommer hem.

Läslust utvecklar språkförmågan

I språkstrategin som arbetats ut på Pysslingen Förskolor utgår mycket ifrån begreppet läslust. Man arbetar för att säkerställa att varje barn i våra förskolor får likvärdiga förutsättningar att utveckla sin kommunikativa språkförmåga under förskoletiden”. I förskolorna försöker man också aktivt uppmuntra och ta tillvara barnens nyfikenhet och intresse för att kommunicera på ett så naturligt sätt som möjligt. Ett nytt och väl genomtänkt bibliotek kommer att vara ytterligare ett led i arbetet kring språkutveckling, skapa läslust och en tryggare identitetsutveckling.

Vi på Goboken tackar Pysslingen Förskolor för förtroendet och ser fram emot ett fortsatt gott och roligt samarbete kring läslust, språkutveckling – och böcker!