Barn og mor leser

10 anledningar till varför läsning för barn är så viktigt

Du har säkert hört det förr. Läsning är viktigt. Men en viktig sak kan ju inte sägas för ofta, eller hur? För ärligt talat så rekommenderar experter att föräldrar börjar läsa högt för sina barn redan från födseln. Och det kan ju verka både märkligt och lite främmande. Men tro oss; det är så otroligt viktigt! Och här kommer tio anledningar till varför: 

En starkare relation till dig
Ju mer barnet växer, desto mer händer. Stå själv, börja gå, springa – det finns ju så mycket att upptäcka! En läsestund tillsammans får er båda att komma ner i varv under en stressig dag. Och den ger er lite av den närheten som ni hade när barnet var en bebis. Det ger er en starkare relation till varandra.

En grund för inlärning
En av de grundläggande fördelarna med att läsa för barn, är en generellt högre förmåga till inlärning. Otaliga studier visar att barn som blivit lästa för, kan många fler ord, och har en bättre förutsättning att klara skolan, än barn som aldrig blivit lästa för. Och hur ska ett barn som har svårt att sätta samman bokstäver och ord, förstå matte, naturkunskap och andra ämnen?

En grund för att lära sig prata
Redan under bebisstadiet läggs viktiga förutsättningar för språket. Genom att höra dig läsa äventyret om Rödluvan och spännande djurläten, lär sig barnet att känna igen ordljud som formar ett språk. En viktig (och kul) aktivitet är att låta barnet läsa själv, med oigenkännliga ord – som till slut blir igenkännliga ord.

Att kunna läsa en bok
Barn vet inte från början att en bok ska läsas från vänster till höger, eller att man läser sida för sida. Grundläggande kunskaper som detta är en av fördelarna med att bli läst för från tidig ålder.

Bättre kommunikationskunskaper
Barn som blir lästa för, lär sig att uttrycka sina känslor, och dessutom kunna relatera sig själv till andra. Genom att se hur karaktärerna i böckerna förhåller sig till varandra – och hur ni förhåller er till varandra under läsestunden, utvecklar barnet viktiga kunskaper för kommunikation.

Kunskap om språket
Barn som blir lästa för, visar bättre förståelse för det grundläggande i vårt språk när de kommer upp i skolåldern.

Logiskt tänkande
Ett annat exempel på vikten av att läsa för barn är förmågan för barn att utveckla sin förståelse för abstrakta begrepp, använda logik i olika situationer och använda gott omdöme. När barnet börjar relatera det som händer i böckerna till sitt eget liv – ja, då blir böckerna extra spännande!

Klara av nya situationer
Nya situationer kan vara svåra för små barn. Det kan vara allt från att sova i ett eget rum, börja i förskolan eller i skolan. Att läsa böcker med samma tematik – och för att barnet ska kunna se att hens känslor är vanliga att ha – kan vara ett perfekt sätt att visa att det okända inte är så farligt.

Förbättrad koncentration
Små barn kan verka ganska otålmodiga och okoncentrerade under läsestunden, men de kommer att lära sig att sitta i lugn och ro för att få höra färdigt historien – det gäller bara att ha tålamod. Tillsammans med ökad läsförståelse kommer disciplin, hjärnstimulans, koncentration och bättre minne – och allt detta är självklart viktigt för barnet när det ska börja skolan.

Känslan av att läsning är kul!
Barn som är vana vid böcker, lär sig att det är mysigt och inte något jobbigt. Barn som är uppväxta med böcker, har större chans att välja böcker framför tv-spel, surfplattor och andra digitala medier.