Psykologens recept: Så ger du barnet en bra självkänsla

Som mamma eller pappa kan du göra mycket för att ge ditt barn en positiv självkänsla. Här är psykologens bästa tips.

 

  • Se ljust på livet! Då visar du barnet att allt ordnar sig

Under de första levnadsåren ser barn på världen genom sina föräldrars ögon. Barn som ser sina föräldrar ta sig an utmaningar och problem med energi och viljan att lösa saker, kommer uppleva världen som spännande och utmanande, och inte som läskig.

Barn ser på sig själva med föräldrarnas ögon. Föräldrar som är trygga i rollen när de hjälper barnet att lösa problem, kommer också försäkra barnet om att utmaningar är tillfälliga och alltid kan lösas.

 

  • Ge ditt barn acceptans och kärlek

Alla barn behöver känna att de betyder något för sin familj. Om barnet sätter frågetecken kring om de blir accepterade och älskade av sina föräldrar, försvagas den känslomässiga förmågan att tackla stress och motgång vid andra områden i livet.

Barn som är osäkra på om de blir accepterade hemma, får inte med sig den grunden som gör att de intuitivt vet att föräldrarna har tillit till dom. Då blir de mer beroende av att söka acceptans hos andra och fokuserar på att ”styra” andras upplevelser av dom själva (det motsatta till att utveckla en egen förankrad självkänsla).

 

  • Skapa tydliga förväntningar på ditt barn och släpp taget när tiden är inne

Förnuftiga föräldrar ställer krav på barnet för att få det att kämpa för att lyckas, och detta gör att barnet utvecklar en självtillit som med tiden blir en sund självkänsla. Föräldrar bör tålmodigt visa och lära barnet allt det bör klara av, så att barnet får en tydlig bild av vad som förväntas av barnet.

Men föräldrar måste också förstå när de ska ”släppa taget” och låta barnet ta ett större ansvar för sig själv. På samma sätt kan tidig föräldrardisciplin leda till självdisciplinering hos barnet – något som också bidrar till en sund självbild.

 

  • Låt barnet få vara sig själv och låt det gradvis överta kontrollen

vennskap
Barn med bra självkänsla utvecklar enklare god vänskap. Foto: Shutterstock

Kompetenta barn med god självkänsla upplever att föräldrarna respekterar vem de är – oavsett. Föräldrar bör aktivt uppmuntra barnet till att vara på egen hand. Det gör barnet avslappnat och tryggt, och det utvecklar förmågan att lita på sig själv, lyssna till sin inre röst och känna sina egna känslor och behov – istället för att bara tänka på vad andra vill att det ska göra.

Föräldrar måste ge tydliga signaler för att det är okej att vara oeniga om saker (särkilt viktigt för större barn), så länge barnet inte gör något som är farligt eller skadligt. Nyckeln är att förstå när barnet har behov för att få ökad kontroll över sig själv och över vad det ska göra. När barnet visar att det klarar att ta ansvar, är tiden inne för att öka lite mer.

När kontrollen gradvis flyttar från dig till barnet (från extern ledning till självledning), visar du stor respekt för barnets behov att utvecklas.

 

  • Fick du något att tänka på?

Ingen säger att det är enkelt att vara förälder, och ingen för allt rätt. Att lyckas på alla punkter är omöjligt. Men om du provar att följa detta ”receptet”, menar alltså psykologerna att chanserna blir större att du om några år kan skicka ut en stark tonåring med sund och stark självkänsla i den stora världen.

Källor: psychologytoday.com och «Self-Esteem: Paradoxes and Innovations in Clinical Theory and Practice, 2nd ed.»