Så förstärker du ordinlärningen

”Titta hunden! Voff, voff, säger den bruna hunden. Hör du det? Voff, voff. Voff, voff!”

Vilka ord du använder i olika situationer har stor betydelse för hur många ord ditt barn kommer att kunna senare. Om du säger ”bäää” med stor ingivelse när ni ser ett lamm på en bondgård eller i en bok, ökar det chansen att barnet själv snart brister ut i ett ”bäää”.

Stora skillnader mellan föräldrarna

Det mest effektiva för ordinlärningen är att prata om saker som barnet kan se och uppfatta där och då. Det gäller alltså att använda rätt ord vid rätt tidpunkt på rätt plats.

Det visar bland annat en studie från University of Chicago, där man tittade närmare på hur föräldrar pratade med sina barn och jämförde detta med barnets ordförråd tre år senare.

– Vi vet att de anpassningar vi gör i språket till barn har betydelse för deras språkutveckling. Det som är nytt här, är att här-och-nu-effekten har betydelse för framtida ordförråd, berättar Kjellrun Tora Englund, vid Psykologisk institutt på NTNU, om studien till forskning.no.

LekendeBaby2
GEMENSAMT FOKUS: Barn lär sig enklare om du pratar om det barnet är intresserat av där och då. Illustrationsfoto: Shutterstock

Forskarna såg stora skillnader i hur föräldrarna pratade med barnen. Vissa föräldrar babblade på utan att orden hade så mycket att göra med den situation de var i. Bara runt fem procent av tiden gav de sina barn icke-verbala ledtrådar om vad de pratade om. Andra föräldrar pratade mycket mer konkret och gav barnen sina icke-verbala ledtrådar under 40 procent av tiden. Dessa barnen hade ett betydligt större ordförråd tre år senare, än de barn som hade föräldrar som hade samtalat mindre konkret.

snakk-med-babyen
ÖGON-KONTAKT: Om barnet kan se hur du använder ditt ansikte och speciellt läpparna, blir det enklare för barnet att förstå hur det ska skapa ljud själv. Illustrationsfoto: Shutterstock


Tidig insats är viktig

Forskning tyder på att barn lär sig ord genom att skapa mönster över ljuden det hör. Därefter lär de sig vilka ljud som repeteras och kommer att reagera på nya ljud. Denna förmåga avtar efter en viss ålder.

– Vi tappar hjärnplasticiteten. Små barn har mycket mer flexibla hjärnor. Därför är det avgörande med språklig interaktion tidigt i livet; redan från att barnet är nyfött och fram till 3 – 4-årsåldern, förklarar Mila Vulchanova, professor vid NTNU, i samband med en annan amerikansk studie till forskning.no.

I denna studien, ledd av Brandon C Roy, blev en pojke filmad från födseln fram till och med tre års ålder. Därefter analyserade man  materialet  för att se hur han lärt sig ord och språk.

– Den forskningen bekräftar hur viktig interaktionen är. Vi tillägnar oss kunskap om världen genom att interagera. Barn lär sig mest när de blir uppmanade att använda ordet själv, förklarar Vulchanova.

De vuxna anpassar sig till barnet

Den amerikanska studien av Brandon C. Roy gav visade också att när barnet håller på att lära sig ett ord, anpassar sig omgivningen till var barnet är i processen. När pojken klarade att säga ett ord någorlunda korrekt, började omgivningen upprepa ordet i korta, tydliga meningar. Språket alltså anpassat efter barnets förmåga, vilket gjorde det enklare för barnet att lära sig.

– Det visar sig också att vi förändrar sättet att prata till barn i takt med barnets utveckling, så att ett barn på ett år upplever språk annorlunda än ett barn på fyra år, säger Englund till forskning.no.

Hon menar att det är viktigt att lita på sina instinkter och prata med barn så att det alltid känns naturligt. Det brukar gå av sig själv, men det skadar inte att vara lite medveten om hur man pratar med sitt barn.

Så stärker du ordinlärningen:

 • Prata med barnet ansikte mot ansikte om det är möjligt.
 • Ge barnet möjlighet att ”svara” dig – det kan ta tid.
 • Visa intresse för barnets signaler.
 • Prata om det som händer omkring er.
 • Prata om något som barnet är intresserat av – barn lär sig att sätta ord på saker snabbare om det är intresserat.
 • Använd kroppsspråket för att förstärka det du säger.
 • Sätt ord på saker i vardagen – använd också ord som inte är så vanliga.
 • Utvidga samtalet genom att lägga ord på saker som färg, plats, ljud, lukt osv.
 • Använd alla sinnena. Låt barnet få ta på, känna, uppleva, smaka, lukta på det ni pratar om.
 • Sjung tillsammans med barnet varje dag.
 • Läs för ditt barn varje dag.
 • Lek med ditt barn minst 15 minuter om dagen – och mys!

 

Källor: forskning.no, Utdanningsdirektoratet, Lesesenteret, Goboken