Att läsa med 4-6-åringar

Kanske känner barnet igen en del ord nu. Barnet kan antagligen skriva sitt eget namn. Kanske kan barnet också säga boktitlar och författarnamn som det tycker om. När ni läser kan barnet göra antaganden utifrån bilderna och/eller handlingen. Barnet börjar få grepp om vad tid är för något. Det förstår skillnaden mellan rätt och fel, och försöker i större utsträckning göra rätt än fel. Uppmuntra barnet att delta i hushållsarbetet – barnet tycker om att hjälpa till (särskilt arbetsuppgifter som kräver att man organiserar lite).

LÄSTIPS
Min dotter och jag leker ”sant eller falskt” när vi läser böcker tillsammans. Då och då slutar jag att läsa och frågar om det är sant eller falskt (t.ex. ”kan möss prata?” ”kan en pumpa bli en vagn?”) och då ropar min dotter ”falskt!”

CECILIA, MAMMA TILL
REBECCA, 4 ÅR