Högläsning utvecklar hjärnan

Att bli läst för som liten har en märkbar och mätbar effekt på hur barnets hjärna bearbetar berättelser och förbereder språkförståelsen, säger amerikanska forskare i en pressrelease.

Det är alltså inte bara för att det är mysigt och för att känna trygghet som det är värdefullt att läsa för de små. Hjärnan utvecklas också. Forskarna i studien tittade på barn i åldrarna 3 till 5 år. De ställde flera frågor kring läsvanor och aktiviteter med föräldrar och barn. Därefter genomfördes en hjärnscanning på barnen, som mätte deras hjärnaktivitet när de lyssnade på berättelser som passade deras ålder.

Forskarna såg ett klart samband mellan högläsning och aktivitet i hjärnområdena med språkutvecklingen. Scanningen visade att barn som ofta blev lästa för, hade en annan aktivitet i hjärnan än barn som inte blev lästa för hemma.

Särskilt stor var aktiviteten i hjärnområdena där man skapar sina egna bilder. Forskarna kom fram till att barnen kan se historien framför sig och att högläsning förbereder dem bättre för utvecklingen av egna läsfärdigheter. Denna förmåga blir extra viktig när barnen går över till mer textbaserade böcker, där de måste skapa sina egna bilder för att förstå handlingen.
Källa: Forskning.no