Hur läser man för barn som är 11 månader

Ställ frågor medan du läser och låt barnet jollra som svar eller peka på illustrationerna. Kom ihåg att ge positiv respons till barnet. Lägg gärna in dina egna ord när du läser. Anpassa texten till barnet och använd barnspråk där du varierar både tonfall och ljudstyrka för att hålla i gång barnets uppmärksamhet. Vissa barn … Läs mer Hur läser man för barn som är 11 månader

Hur läser man för barn som är 10 månader

Stanna upp och lyssna på det som han eller hon säger och förstärk det – det uppmuntrar barnet att förhålla sig till dig och prata mer med dig. Håll ögonkontakten när ni inte koncentrerar er på bilderna i boken. Barn kommer lättare ihåg ord och uttryck som ofta upprepas. Barn älskar att vinka ”hejhej” och … Läs mer Hur läser man för barn som är 10 månader

Hur läser man för barn som är 9 månader

Nu kommer du att kunna se barnet sitta för sig själv och studera en bok långa stunder, utan hjälp från dig. Det tittar, vänder blad och ”läser”. Det känns som om alla fina lässtunder ni haft tillsammans gjort intryck och ”betalar sig”. Så engagerar du barnet Du behöver inte läsa böckerna från början till slut. … Läs mer Hur läser man för barn som är 9 månader

Hur läser man för barn som är 8 månader

Barnet blir ivrigare och ivrigare på att kommunicera med omgivningen. Det både önskar och kräver uppmärksamhet och älskar att ha publik. Att läsa med barnet i den här åldern är både givande och roligt. Nu kan du äntligen börja skörda frukterna av alla högläsningstillfällen du har haft med ditt barn sedan födseln. Det är fortfarande … Läs mer Hur läser man för barn som är 8 månader

Hur läser man för barn som är 7 månader

Vid 7 månader är ditt barn en mycket aktiv familjemedlem och börjar engagera sig mer i lässtunden. Barnet tar till sig och lär sig många ljud och ord varje dag – särskilt när man läser. Så läggs sten för sten till språkbygget och blir en stabil grund som gör att barnet snart kan säga sina … Läs mer Hur läser man för barn som är 7 månader

Hur läser man för barn som är 6 månader

Du och din närvaro representerar den livsviktiga trygghet som gör att ditt barn fritt kan utforska omgivningen med iver och intresse. Nu har du en fantastisk möjlighet att kunna delta i barnets nya upplevelser och upptäckter och kan verkligen vara barnets vägvisare! Så engagerar du barnet Nu börjar barnet få tänder och börjar också röra … Läs mer Hur läser man för barn som är 6 månader