Hur läser man för barn som är 6 månader

  • Barnet älskar ljudet och rytmen i språket och kommer att kunna höra skillnad på föräldrarösten när den är glad, ledsen eller arg.
  • Barn tycker om repetition och vill gärna höra samma historia, vers, sång eller bok om och om igen.
  • Barnet kan koppla mer exakta ord till föremålen.
  • Barnet kommer att kunna minnas fler ljud och ord och efterhand blir dessa ord en del av barnets språk.
  • Barnet tycker om historier om sådant som det själv har upplevt, t.ex. om att äta, sova och byta blöjor.
  • Under den här perioden kommer barnet ofta att börja göra jollrande ljud, som ”mamama”, ”dadada”.
  • Om barnet tar tag i en bok så att du inte kan läsa i den, kan du bara ta en annan bok och läsa ifrån den i stället.
  • När du läser kan du bygga vidare på texten genom att knyta an till barnets egen tillvaro och närmiljö.
  • Använd dramatisering för att engagera barnet.
  • Kom ihåg att stanna upp och invänta barnets reaktion när han eller hon jollrar och vill ha ögonkontakt.