Hur läser man för barn som är 6 månader

Du och din närvaro representerar den livsviktiga trygghet som gör att ditt barn fritt kan utforska omgivningen med iver och intresse. Nu har du en fantastisk möjlighet att kunna delta i barnets nya upplevelser och upptäckter och kan verkligen vara barnets vägvisare!

Så engagerar du barnet

Nu börjar barnet få tänder och börjar också röra sig mer. Det gör också barnet mer oroligt och det kan vara svårare att sitta stilla. Se gärna till att det finns en bitleksak  eller ett gosedjur att hålla på med medan ni läser och försök att byta ställning oftare för att barnet ska hålla fokus.

Om det känns utmanande att hålla kvar barnets uppmärksamhet får du vara uppfinningsrik och hitta på nya sätt att prata på. Du kan också välja lite kortare texter att läsa och kanske inte dröja kvar så länge på varje sida. Men ge inte upp, även om barnet kan kännas oroligt under den här tiden.

Om barnet tar tag i boken så att du inte kan fortsätta läsa i den, kan du bara ta en annan bok och läsa ifrån den i stället.

Du har kanske lagt märke till att barnet tycker om repetition, att höra samma vers, sång eller bok om och om igen. Det kan kännas tråkigt för dig, men faktum är att ju mer barnet hör samma ord och meningar, desto lättare blir det att lära sig.

Barnet älskar ljudet och rytmen i språket och kommer att kunna höra skillnad på föräldrarösten när den är glad, ledsen eller arg.

I den här åldern tycker barnet om historier om sådant som det själv har upplevt, som exempelvis berättelser om att äta, sova eller byta blöjor.

Så stärker du språkutvecklingen

Studier visar att barn vars föräldrar fokuserar på att uppmärksamma barnet på fina detaljer och sinnesupplevelser i omgivningen, som att se, höra, lukta, smaka eller röra, blir mer öppna och uppmärksamma när de växer upp. De använder fler namn på saker, ställer fler frågor, uttrycker mer spänning, verkar mer positiva och är mer nöjda i sin relation med sina föräldrar.

När du läser kan du bygga vidare på texten genom att knyta an till barnets egen tillvaro och närmiljö.

Kom ihåg att stanna upp och invänta barnets reaktion när han eller hon jollrar och vill ha ögonkontakt.

Under den här perioden kommer barnet att börja göra jollrande ljud, som ”mamama”, ”dadada”.

Barnet kommer att kunna minnas fler ljud och ord och efterhand blir dessa ord en del av barnets språk.

Barnet kommer också ihåg mer och mer och kommer att minnas fler ord och ljud som snart kommer att bilda det egna språket.