Hur läser man för barn som är 11 månader

  • Ställ frågor medan du läser och låt barnet jollra som svar eller peka på illustrationerna. Kom ihåg att ge positiv respons till barnet.
  • Lägg gärna in dina egna ord när du läser. Anpassa texten till barnet och använd barnspråk där du varierar både tonfall och ljudstyrka för att hålla i gång barnets uppmärksamhet. Vissa barn tycker om att höra hela berättelser, medan andra har favoritsidor och tycker om att hoppa fram och tillbaka i texten lite mer slumpartat.
  • Du kan också fråga barnet hur det tror att berättelsen kommer att fortsätta.
  • Hjälp barnet att lära sig nya ord genom att fråga ”Vad är det?” och ge det lite tid att svara innan du bekräftar med att säga ”Ja, det är det, det är en bil!” Detta är också en rolig strategi för att ta reda på hur många ord barnet faktiskt förstår i den här åldern. En bra bilderbok är ett utmärkt sätt att hjälpa barn att lära sig nya ord och på så sätt kan du också upptäcka hur mycket de vet genom att fråga var de olika sakerna är någonstans.
  • Det kan vara smart att läsa minst en sida i boken innan du börjar prata om illustrationerna.
  • Barn tycker också om att ta aktiv del genom att öppna luckor och använda de interaktiva elementen i böckerna, men just nu klarar de inte att reglera sina styrka. Det här är inte så enkelt och du får gärna pröva dig fram med olika metoder som gör att barnet kan vända blad, öppna luckor och ta del av upplevelsen utan att böckerna blir förstörda. På det här stadiet är barnets motoriska förmåga inte tillräckligt utvecklad för att det ska kunna reglera greppet. Bli inte arg om delar av boken skulle bli förstörd – vänta hellre med de interaktiva böckerna tills lite längre fram eller acceptera att de kan bli förstörda och försök att begränsa skadan.
  • Om böckerna inte har luckor, kan du också leka ”tittut” med händerna: Håll handen över ett föremål och säg ”tittut” när du öppnar den.
  • De flesta böcker tål i viss mån att barnet utforskar dem med munnen, däremot inte bitande. Det är naturligt för barnet att utforska föremål genom att stoppa dem i munnen. Du kan antingen låta barnet göra det – för böckerna innehåller inget giftigt – eller också hitta en bok som barnet kan tugga på medan du läser i en annan. Du kan också ge barnet en leksak som han eller hon kan tugga på medan du läser.