Hur läser man för barn som är 7 månader

Vid 7 månader är ditt barn en mycket aktiv familjemedlem och börjar engagera sig mer i lässtunden. Barnet tar till sig och lär sig många ljud och ord varje dag – särskilt när man läser. Så läggs sten för sten till språkbygget och blir en stabil grund som gör att barnet snart kan säga sina första ord.

Så engagerar du barnet

Använd en uttrycksfull röst när du läser och dra ut på lätena i djurböckerna, till exempel ”muuuuuuu, muuuuuuu”. Då blir det också enklare att hålla kvar barnets uppmärksamhet. Barn älskar att skratta och många av djurlätena du gör kommer att locka till många skratt.

Om barnet förlorar intresset fortsätter du till nästa sida för att hålla kvar uppmärksamheten – om det inte är så att barnet verkligen är trött och vill sluta läsa. Då är det bättre att göra något annat.

Om barnet är distraherat kan du försöka få tillbaka uppmärksamheten igen genom att peka och knacka lätt på bilden i boken och prata med en engagerad röst, ibland låg och ibland hög. Du kan också växla mellan att läsa långsamt och snabbt.

Det kan också hjälpa att hålla barnets fokus genom att säga barnets namn.

Om du läser texten som den är i boken kan det vara en bra idé att ändra röst då och då för att behålla barnets uppmärksamhet.Ta fram alla skådespelartalanger!

Efterhand som barnet blir mer aktivt är det bra att ni sitter så ostörda som möjligt. Försök minska bruset från omgivningen och skruva ner allt som kan störa så att ni lättare kan ”prata ihop”.

Så stärker du språkutvecklingen

Barnet förstår nu en mängd andra ord utöver sitt eget namn, så fortsätt att prata om allt ni gör. Kom ihåg att barn förstår mer än de kan uttrycka tillbaka till dig.

Barnet iakttar noga hur din mun rör sig och försöker själv härma rörelserna.

Du kan försöka lägga till ord och förklaringar till det ni läser och hitta likheter med barnets eget liv. ”Titta på katten. Den liknar ju din katt!”

När ni läser kan du försöka bygga vidare på texten genom att ställa frågor som till exempel: ”Var är hunden?” eller ”Var är huset?” De här frågorna hjälper barnet att hålla koncentrationen. Men än så länge får du själv komma med svaren.

Ge texten mening genom att skapa en dialog med barnet, även om det inte kan prata ännu. ”Titta på hästen! Kommer du ihåg att vi såg en häst när vi besökte gården?”

Det är också trevligt att använda teman i boken för att introducera nya begrepp som enkel räkning, djurnamn och ljud. Det tar lång tid för barnet att lära sig dessa saker själv, men begrepp som upprepats många gånger fastnar lättare när barnet är moget för att lära sig dem.