Vad säger den lilla kycklingen?

Det lilla barnet är som en magnet som suger åt sig all kunskap den hittar. Att lära sig tala, krypa, gå och förstå omvärlden är roligt och spännande. Barnet är ständigt fokuserat på att ta in och tolka allt det upplever runt omkring sig. Det som vi vuxna tycker är självklart gör, ser och upplever barnet en första gång. Glädjen är obeskrivlig när barnet ler mot dig för första gången, jollrar eller pekar på något och säger sitt första ord.

Språket är fantastiskt! Att lära sig prata och att mer och mer förstå och kunna göra sig förstådd är en magisk känsla för både barnet och föräldrarna. Redan det allra första jollrandet är en övning i att tala, att behärska rösten, munnen och att kommunicera. Efterhand lär sig barnet att artikulera mer och mer och snart kommer de första orden. Många av dessa första ord är ljudhärmande, eftersom det är så barnet lär sig. Genom att härma. Barnet lyssnar och försöker härma det som det hör.

Lilla Kyckling – ljudhärmande ord och vem som säger dem

Det är också därför barn lär sig hur saker låter innan de vet vad de heter. Bilen heter brrrr, hunden heter vov vov och fåret heter bääää. I den nya boken ”Lilla Kyckling” binds de här olika begreppen ihop. Den lilla kycklingen går runt på gården och pratar med alla de andra djuren och undrar vänligt om någon mer säger pip pip? Men kon svarar att den säger mu, lammet berättar att det säger bäää och grisen säger nöff nöff. Så får barnet lära sig att mu är en ko, bä är ett lamm och ordförståelsen blir större. Texten är skriven av Susie Brooks och  de färgrika och väldigt enkla illustrationerna av Klara Hawkins gör både små och stora läsare glada!

Prata tydligt och håll det kort

Det som är viktigt när man pratar med barnet är att man pratar om det som barnet ser, att man är här och nu och pratar om det som händer och som är mitt framför ögonen. Det är självklart viktigt att prata om allt möjligt, barnet lyssnar ändå, men just den här typen av böcker som Lilla Kyckling är bra ur en inlärningsaspekt. Det är korta, tydliga meningar, färgglada, fina bilder och samtidigt som ni läser lär sig barnet några nya ord på varje sida.

Lek medan ni läser

Det är ofta en rolig lek att ställa frågor till barnet. Var är kon? Ser du lammet? Prova att låta barnet peka medan du läser eller bläddra i boken och se om barnet hittar rätt bild till rätt ord och läte. Efter en tid kan ni byta roller så att du pekar i boken och barnet försöker säga pip pip eller muuu. Det kommer att bli riktigt glada och mysiga stunder tillsammans!

Just att titta i böcker tillsammans är ett av de allra bästa sätten att träna språk. Det är, som vi så ofta säger, en mysig stund och en trygg miljö och det är då barnet är som mest mottagligt för ny kunskap. När ni läst boken många gånger kan ni testa att bygga ut historien lite och peka på andra saker på bilderna. Ankan simmar i dammen. Grisen äter hö. Böcker för små barn kan varieras i det oändliga! 

Låt det ta tid

Det är viktigt att både du och barnet tar tid på er. Låt barnet smaka på orden. Berätta långsamt och säg gärna orden flera gånger i början, medan du läser boken. När det sedan är barnets tur att berätta är det viktigt att låta det experimentera med ljuden, att lyssna utan att rätta, men att gärna upprepa ordet så som det ska vara. ”Ja! En ko! Kon säger muuu!” Lyckan du ser i barnets ögon kommer att ge dig massor av energi och glädje!

Läsning kan vara magiskt! Även med små barn och små korta berättelser. Det är mysigt, lugnt och så viktigt för er båda att känna närhet och trygghet. Språket och inlärningen får ni på köpet!

Lilla Kyckling gavs ut på svenska av Goboken 2021 och finns i Gobokhandeln. Texten är skriven av Susie Brooks och  de färgrika och väldigt enkla illustrationerna av Klara Hawkins gör både små och stora läsare glada!

Det finns väldigt mycket information om barn, språkträning och läsning. Här är några artiklar:

Läten får talet att flyga ur Språktidningen

Lyssna, läsa, prata – allt hänger ihop från Bokstart.se – ett projekt från Kulturrådet