Böcker sett med babyns ögon

Det är inte alla böcker som passar för de minsta barnen. En del böcker som utger sig för att passa spädbarn kan ibland misslyckas helt för målgruppen. Problemet ligger inte i textinnehållet, att det är för svårt att förstå eller för läskigt. Så vad handlar det då om?

Om det bara hade handlat om text hade du gärna fått läsa Knausgård eller Khemiri för din baby. Den behöver ju få bada sina öron i din stämma – och i ord. Det vill säga; det är först och främst språkljuden som är intressanta för den helt nyfödda! Medan du läser, arbetar babyhjärnan på högvarv med att spara alla språkljuden som den senare ska använda när den ska forma egna ord. Du kan alltså gärna läsa dina egna vuxenböcker högt när babyn ligger i din famn.

Men det handlar självklart inte bara om text när man läser böcker för ett barn. De flesta barnböcker innehåller illustrationer, särskilt de som är skapade för de minsta. Och det händer ibland att illustratörerna tappar fokus när de använder sina färgpaletter.

För vad är egentligen det här?

Eksempel-1A

Jo, det är denna boksidan:

Eksempel-1B

Men sett ur ett nyfött barns perspektiv!

För den nyfödda babyn är världen ett ganska mörkt och dimmigt ställe. Synen är inte färdigutvecklad. Det mesta är oskarpt och det som finns längre bort än 50 cm har bara en gråbrun ton.

Med hjälp av en app som simulerar barnets blick, har vi fotograferat en boksida så som den upplevs på 30 cm avstånd vid olika tidpunkter under barnets första levnadsår.

Sett med blikket til en nyfødt

Som du ser är detta en bok där den nyfödda kan uppfatta motiven ganska bra. Det är för att illustratören använt tydliga kontraster när det gäller både färger och figurer.

Babyens blikk etter én måned

Efter en månad är synen fortfarande oskarp, men världen börjar ljusna lite.

Babyens blikk etter to måneder

Efter två månader är det ännu ljusare och skärpan i blicken börjar bli bättre. Lägg märke till att björnens mun börjar bli mer synlig.

Babyens blikk etter tre måneder

Först efter tre månader är ljuset tänt. Det är som att äntligen få ström efter att ha levt i en stuga med ficklampa. Det vita blir vitt! Resultatet är att allt som inte är vitt kommer fram tydligare.

Babyens blikk etter seks måneder

Efter sex månader är blicken betydligt skarpare. Lägg märke till munnen och den vita pricken i ögonen som nu syns.

Babyens blikk etter ni måneder

En nio månader gammal baby kan se alla detaljer i denna illustrationen. Även mönstret på snöret vill vänster och ovanför boken känns skarp. Lägg märke till skärpan i cirklarna, jämfört med för tre månader sen.

Redaktørblikk

Och så här ser boken ut för oss vuxna. Barnet är mer än ett år innan det ser lika skarpt. Det kan vara något att tänka på när du ska köpa böcker till små barn!