Därför ska du läsa för babyn i magen

Forskning visar att babyn i magen både hör och kommer ihåg det den hör innan födseln. Böcker med rim och rytm passar perfekt för den lille i magen – här får du reda på varför!

Varför bör jag läsa för babyn i magen?

Vad är poängen med att läsa för en baby som inte ens blivit född, tänker du kanske. En baby kan faktiskt höra ganska bra och fånga upp ljud från omvärlden redan under tredje trimestern. Det finns också forskning som tyder på att babyn kommer ihåg både rösten den hör och ordens ljud. I en studie vid universitetet i Oregon spelade gravida kvinnor upp ljud för babyn i magen, och det visade sig att babyn kände igen orden efter födseln. Imponerande!

Andra studier visar också att babyns hjärtrytm lugnar sig när den blir läst för. Att ta en paus med en mysig barnbok kan även lugna ner oss vuxna efter en stressig vardag. Dessutom får babyn lära känna mammas, pappas och syskonens röster om den blir läst för av dig och de andra familjemedlemmarna. Det kan vara till hjälp för att knyta an när babyn föds.

Vad bör jag läsa för babyn i magen?

Naturligtvis kan inte en baby höra så bra som de av oss som inte är inne i en mage, men babyn plockar upp rytm, melodi och generella språkmönster. Därför är det tonen och rytmen i språket, alltså sättet du läser på, som är viktigast för babyn nu, inte orden i sig själv. Du behöver därför lyckligtvis inte ta fram varken Aristoteles eller Tolstoj. Här är det böcker med rim, rytm och repetition – böcker som flyter på bra och lugnar – som gäller.

KÄLLOR:

Studien vid universitetet i Oregon, https://www.pnas.org/content/110/37/15145

Green Child Magazine, https://www.greenchildmagazine.com/reading-to-baby-in-womb/