Lek med ditt barn 15 minuter varje dag

Ditt barn lär sig mycket genom att leka, och särskilt blir språkutvecklingen utvecklad. Det gäller särskilt i den viktiga symbolleken, som börjar när barnet är 2–3 år och avtar i 5–6-årsåldern. Men hur mycket ska föräldrarna blanda sig i barnens lek?

– Som vuxna uppfattar vi allt barnen gör som lek, men för barn är leken på allvar. Då gäller det att ta leken på allvar. Lek och inlärning är två sidor av samma sak, berättar pedagogikprofessor Stein Erik Ulvund från Universitetet i Oslo.

lek-15-min_260-234x300Lek = inlärning

När vi vuxna pratar om barnen som att ”de bara leker”, stämmer det inte. Enligt pedagogikprofessorn finns det ingen motsättning mellan lek och inlärning.

– Du kan leka in både bokstäver och siffror. Leken är en vevaxel i den motoriska, intellektuella och sociala utvecklingen. Barn får mycket gratis inlärning genom erfarenheterna de får genom leken. Till exempel när de leker med lera och rullar ut en korv, så kan du be barnet att ta lika mycket lera och forma en boll av det. Därefter ber du barnet avgöra om korven eller bollen väger mest. Många barn kommer gissa att korven är tyngre för att den är längre. Med leran kan du visa att de väger lika mycket. Med lite vägledning kan de leka sig till en bättre förståelse, berättar Ulvund.

OLIKA TYPER AV LEKAR:

Övningslek (2-3 år)
Den viktigaste fram till treårsåldern. Barnet tränar sig på färdigheter som att gå, springa, klättra. Främjar motorisk utveckling och koncentrationsförmågan, och tränar musklerna.

Konstruktionslek (från 2 år)
Barnet bygger exempelvis torn och hus av klossar. Viktig för finmotoriken, och främjar intelligensen.

Symbollek (från 2-3 år)
Barnet ”låter som”, och leker familj, tebjudning osv. Saker får en annan betydelse, till exempel kan en rad stolar vara ett tåg.

Regelstyrd lek (från 3-4 år)
Brädspel som Fia med knuff. Barn leker efter regler eller hittar på egna regler och förhandlar om dessa. Viktigt för logiskt tänkande.


lekLeker inte på beställning

Pedagogikprofessorn understryker att lek också har ett egenvärde.
– Ett av de viktigaste kännetecknen med leken är att den är lustfylld. Leken är en inre kraft – barn har behov av att få leka, och de leker spontant utan att de vuxna nödvändigtvis måste medverka. Många föräldrar har försökt få sin 5-åring att gå in på sitt rum och leka. Då kan du vara säker på att det inte sker! Barn leker nämligen inte på beställning. Leken är en spontan och impulsstyrd aktivitet. Barn vill leka när det passar dem, och det är ju inte alltid vid de tidpunkter som passar de vuxna.

– Ska vi leka mamma-pappa-barn?

I 2–3-årsåldern börjar barn leka det som professorn kallar symbollek eller rollek. Denna typ av lek kännetecknas av att leken i sig själv eller saker som barnen använder i leken har en annan betydelse än de har i verkligheten. En kloss kan vara en bol, en rad stolar kan vara ett tåg och platsen under köksbordet är ett hus. Barn leker kafferep med koppar som inga andra än barnet själv ser, men ofta lägger de till en servis och arrangerar måltider. Rolleken når en höjdpunkt när barnet blir 5-6 år.

– De vanligaste rollekarna är mamma-pappa-barn och att leka doktor. Barnen är väldigt införstådda med att detta är en lek. En 5-åring kan till exempel säga ”ska vi leka att vi åker på semester?”. De vet att det är lek och de skiljer mellan fantasi och verklighet, berättar Ulvund.

Professorn har observerat hur barn gärna väljer mycket traditionellt när de leker. Mamma är hemma och passar barnen medan pappa är på jobbet.
– Barnet lär sig mycket genom rollekarna. Denna leken är en stark orsak till att traditionella könsroller fäster tidigt. Barn är på många områden ganska traditionella!