Bra läsare blir smartare

Brittiska forskare har testat sambanden mellan läsfärdigheter och intelligens hos nästan 2 000 par enäggstvillingar. Resultaten visar att den av tvillingarna som läste bäst vid 7 års ålder hade bäst resultat vid IQ-tester vid 9, 10, 12 och 16 års ålder.

Genom att enäggstvillingarna har lika gener och lik uppväxtmiljö, kunde forskarna få en tydlig bild av sambandet mellan läsfärdigheter och intelligens. Varför läsfärdigheterna varierade mellan tvillingarna, kan man dock inte utläsa något om. Det kan till exempel vara att de haft olika lärare, eller att den ena tvillingen tyckt om att läsa mer än den andra.

De främsta läsarna fick generellt bättre resultat, och de var speciellt duktiga på att upptäcka mönster, observera trender och fullfölja bilder. Studien tyder på att läsning hjälper barn att använda fantasin, något som också hjälper dom att tänka abstrakt och rationellt inom matematik, vetenskap och logik.

”Detta måste vi studera mer ingående”, sa en av forskarna, ”men om jag skulle spekulera, skulle jag säga att läsning tränar förmågan att tänka på olika sätt. Du måste använda fantasin för att visualisera det du läser, oavsett om du läser fiktion eller fakta. Men å andra sidan kan det vara så enkelt att bra läsare helt enkelt är bättre på att sitta still och koncentrera sig på det som står i boken.”

Källa: Ben Spencer, This is money