Sjung, sjung, sjung!

Kända barnsånger och barnrim medverkar till att förbereda barnens hjärna när de ska lära sig språk. Också i Norden forskas det kring sångens betydelse. Nyligen kunde man läsa på forskning.no att godnattvisorna går i arv från generation till generation, varvat med några få nya som fångas upp från tv och förskolan.

De flesta föräldrar sjunger för sitt barn – i varje fall då och då. Brittiska specialister i neurologi menar att föräldrar bör sjunga för sina barn varje dag för att stärka språket. Kända barnsånger och rim är viktigt för att förbereda barnens hjärna på att lära sig språk.

I Norden forskas också det kring sångens betydelse. Nyligen kunde man läsa på forskning.no att godnattvisorna går i arv från generation till generation, varvat med några få nya som fångas upp från tv och förskolan.

Vaggvisor möter konkurrensen från tv, spel och annan modern teknologi. Godnattsångerna blir stadigt färre, men ändå har många föräldrar vaggvisor som en fast rutin innan läggningen. Och det är först och främst de med hög utbildning som håller på sångtraditionerna.

DE 7 FRÄMSTA ANLEDNINGARNA TILL ATT SJUNGA FÖR DITT BARN:

Sång förbereder barnets eget språk
Sång är ett speciellt sorts tal. Sånger och rim har en egen signatur och ”böjningar” av modersmålet, något som förbereder barnets öra, stämma och hjärna för språket. Dessutom lär sig barnet en text snabbare när den sjungs.

Barnet tycker bättre om att lyssna på dig än på radion
Barns respons på levande musik är olik den från inspelad musik. Bebisar är särskilt mottagliga när sången kommer från föräldrarna. När du byter ut ett namn i en sång mot barnets namn blir det mer personligt, och barnet får en starkare relation till sången. Detta påverkar också självkänslan positivt.

Om du lägger till rörelser, lär barnet sig balans, koordination och rytm
Om du sjunger för barnet, blir det också naturligt att lägga till några enkla rörelser eller vaggningar och dans. Då får barnet också känna och träna på rytm, koordination och balans.

Kända sånger och din välkända stämma ger barnet trygghetskänslor
Sång är ett viktigt redskap för att få barnet att komma till ro när det närmar sig sovdags. Igenkänningen i sången och tryggheten i den välkända stämman ger barnet ro. Själva rutinen med godnattvisor är också betryggande.

Sång sätter känslorna i swing hos er båda
Vaggvisor är den ultimata omsorgen och en vardagsrutin som skapar fina känslor både hos den som sjunger och den som lyssnar. Det är också ett sätt att föra vidare traditioner, för har man själv fått höra sånger, är chansen stor att man själv sjunger för sina barn. Och helst samma sånger, för dem kommer man ihåg bäst, samtidigt som man har en fin relation till dem.

Sång skapar en speciell kontakt mellan er
Vaggvisor gör mer än bara att få barnet att somna. Musiken bygger broar mellan generationerna. I musiken möts ni, och detta fria rummet är viktigt för både föräldrars och barns psyke. Vuxna är mer allvarsfyllda än barn, men musiken väcker leklust och påminner oss om hur det är att vara liten.

Barnet älskar din röst – oavsett hur fint eller falskt du sjunger
För barnet är det igenkänningen i sångerna och tryggheten i din stämma som betyder något, oavsett om du mjukt sjunger ”Ro, ro barnet”, eller trycker till med Beatles eller Sean Banan.

Så uppmaningen blir – sjung, sjung, sjung!

Källor: Babyverden.no och forskning.no