Bilderböcker ökar social förståelse och ordförråd, mycket mer än leksaker gör

Läsestunden är mysig, det vet vi. Men visste du att den dessutom har större betydelse för barnets generella utveckling än leksaker?

Högläsning hjälper barnets utveckling

Små barn, redan från att de är nyfödda, lär sig genom samsepelet som uppstår med föräldrarna. Detta samspel är inte bara grunden för vidare läslust, den bidrar också till kognitiv utveckling och social förståelse, enligt en ny studie ledd av Dr. Alan Mendelsohn vid institutionen för Pediatrik vid New York University.

Men vad är poängen med att läsa för en liten baby, som saknar motoriska sinnen och förmågan att prata? Låt oss vända på frågan för att belysa hur smart det kan vara att introducera högläsning för ditt barn strax efter att det kommit till världen.

Bilderböcker mer effektivt än leksaker

Forskning visar att ett bra samspel med föräldrarna är själva fundamentet för barnets vidare utveckling. Vidare säger forskningen att bilderböcker uppmuntrar till ökat samspel och språkbruk mellan föräldrar och barn (under ett år) – mer än traditionella leksaker, och långt mer än vid användandet av elektroniska leksaker.

Läsestunden är ett av de bästa hjälpmedlen vi har för att främja barnets vidare utveckling, just för att den stunden skapar närvaro, socialt samspel och mys. Det är något som vanliga leksaker inte klarar av. En barnbok förblir en barnbok, en vinnare inom samspel och språk.

Hjärnan bygger ordförråd långt innan barnet pratar

Men, tänker du kanske – läsa för en baby? Är det nödvändigt? Den kritiska perioden i barnets utveckling startar faktiskt redan när det föds. Då är det föräldrarna som är barnets lärare och det är i detta samspel som barnets kognitiva, sociala och emotionella utveckling börjar. Barnets hjärna börjar att bygga upp ordförråd, social förståelse och motorik mycket tidigare än när barnet själv börjar prata och gå.

Mer avancerade böcker för 3-åringen

Högläsning skapar inte bara ett produktivt samspel mellan föräldrar och barn. När barnet börjar närma sig treårsåldern kan böcker med mer avancerade historier introduceras.

Dessa innehåller ofta problemställningar och situationer som barnet känner igen från sin egen vardag. Detta kan vara allt ifrån böcker om förskolevardagen till böcker som handlar om känslor som ilska och glädje.

Ett barn som får en förståelse för sin egen vardag och sina egna känslor, kan lära sig att kontrollera och förstå dessa bättre. Att läsa för ditt barn redan från att det är nyfött har därför en direkt inverkan på barnets förmåga att förstå och kontrollera sitt eget beteende, enligt Dr. Mendelsohn.

Välj en bok som passar barnets utvecklingsnivå

Som förälder är det bra att tänka lite på vilken bok som passar barnets utvecklingsnivå.

  • Barn under tre månader reagerar bäst på rytmiska rim och sånger och starka färgkontraster.
  • När barnet når sex månader och minnet börjat att öka. När du pekar och säger namn på allt ni ser i böckerna, hjälper du ditt barn att bygga upp sitt ordförråd. Sedan kan du ställa enkla frågor som ”var är hunden?”.
  • En treåring tycker om bilderböcker med en mer avancerad historia. Här kan böcker om välkända situationer – som förskolan – vara extra nyttiga.

Det är alltså inte så att vilken bok som helst är tillräckligt bra för små barn. Det handlar om att följa barnets utveckling och göra läsning till en social och kul stund. Om ditt barn inte verkar intresserat för läsestunden, kan det helt enkelt vara så att problemet är boken. Kanske är den inte tillräckligt bra och utmanande för ditt barn?

Goboken specialiserar sig på barnböcker till små barn, redan från att de är nyfödda och upp till sex års ålder. Vi föreslår åldersanpassade böcker, och ni som föräldrar kan själva välja att få böckerna hemskickade till brevlådan. Enkel administration, och till rabatterat pris. Billigare och smartare på lång sikt.

Prova Goboken du också! Första bokpaketet får du utan extra kostnad, och medlemskapet har ingen bindningstid. Se välkomstpaket från Goboken till barn under ett år.