Högläsning förbereder barnet för skolan

Väldigt mycket av inlärningen under det första skolåret sker genom att lyssna till det som läraren säger och berättar. Barnets förmåga att lyssna och förstå det som sägs är därför helt avgörande på vägen till att själv lära sig läsa och skriva. Högläsning hemma är värdefull förskoleträning. Du är ditt barns viktigaste lärare de första åren av barnets liv.

Förskolefärdigheter:
När du etablerar en givande, daglig läsrutin för barnet, hjälper du det att utveckla viktiga förskolefärdigheter:

  • Barnet lär sig att koncentrera sig om ni har ett gemensamt fokus på något.
  • Barnet lär sig att lyssna.
  • Barnet ökar sin uppmärksamhetsförmåga.
  • Barnet utvecklar ett större ordförråd som gör att det klarar att förstå information som ges – och uttrycka sig på egen hand.

För-läs-färdigheter:
Genom att bli läst för kommer barnet att utveckla viktiga för-läs-färdigheter som att:

  • veta hur man använder en bok
  • bläddra i en bok
  • bättre förstå hur ord och texter är uppbyggda
  • skapa associationer mellan ord
  • lyssna uppmärksamt
  • kunna förstå och förutse vad som kommer att hända i berättelsen