Läsning på papper ger flera fördelar

Läsförståelsen ökar när man läser text i pappersformat, enligt en metaanalys som hämtar fakta från hela 54 olika studier om läsning. Text som läses på digitala plattformar ger däremot nedsatt ger däremot nedsatt djupförståelse och lockar till att bara skumma igenom texten.

Vi lever i en värld där skärmar får större och större plats i skola och i hemmet. Skärmar ger vuxna enkel tillgång till tidningar, sociala medier och e-böcker. Genom skolan och förskolan får barn tillgång till lärorika sidor på nätet i hög kvalitet, dessutom kan läxor och annat ofta göras tillgängligt digitalt. Digitala medier har därför en viktig plats i våra liv.

Nya medievanor ger inte barn tillräcklig lästräning

Forskningen visar att pappersläsningen är viktigare än vi kanske tror. En mängd studier visar nämligen att nya medievanor inte ger barn och unga den lästräningen de behöver, och flera sliter med att läsa längre och tyngre texter.

Djupläsning är en färdighet som är viktig för vår förmåga att tänka abstrakt och kritiskt. Skärmtext och papperstext är därmed inte likvärdiga, och vi bör inte nedprioritera pappersboken till fördel för spännande digitala alternativ. Både skärm och papper måste få en plats i vår teknologiska vardag.

Skapa goda läsvanor – tidigt

Vad kan vi göra för att bli bättre? Svaret är ganska enkelt: genom att förmedla goda läsvanor så tidigt som möjligt. Gör pappersläsningen till en del av en spännande vardag.

Ju mer tillgängliga böcker är, ju lägre blir tröskeln för att de ska bli en del av en bra och positiv rutin. Låt digitala medier få sin rättmätiga plats i era liv – men glöm inte boken!

Källa: Ny forskning: Läsfärdigheterna försvagas av att läsa på skärmen (NRK)