Högläsning knyter täta band

Att läsa för babyn är ett av de bästa sätten för att knyta täta band med barnet på. Mysiga, återkommande läsestunder redan från början är en fin investering i relationen mellan er. Högläsning ger dig och barnet en egen plats som ni själva kan fylla – med texter, bilder och inte minst dialogen som inspireras från böckerna.

Tid för mys:
När du sitter med barnet tätt intill dig och läser, känner barnet trygghet, lugn och sig älskat. Barnet lyssnar till din röst och dina hjärtslag och känner värmen från din kropp. På så sätt lär sig barnet att koppla samman läsning med tid för mys, där det får din fulla uppmärksamhet.

För pappan:
Dessa stunder är kanske framför allt viktiga för pappan. Mamman får ofta en naturlig närhet till barnet genom amningen. Förutom närheten får barnet också möjlighet att mata sin hjärna med massor av ord och språk.

Läsritualen:
När ni läser högt för barnet redan från att babyn är liten, blir det en vana kring en positiv läsritual som kommer att vara i många år framöver – en fantastisk investering som ni och barnet kommer att ha stor glädje av.

Högläsning:

  • har en positiv inverkan på barnets identitetskänsla.
  • bidrar till att barnet känner sig tryggt och älskat.
  • ger barnet extra uppmärksamhet.
  • associeras med tid för mys.
  • har en lugnande effekt på barnet – och kan därför vara extra viktigt innan läggningen.
  • bidrar til økning av antall samtaler med barnet.
  • ger många möjligheter till inlärning genom att dela erfarenheter med varandra.
  • skapar tillhörighet och starka band mellan er när ni ha samma fokus och kan referera till egna erfarenheter