Högläsning knyter täta band

Ett av de bästa sätten att knyta täta band med barnet är att läsa högt tillsammans. Mysiga, återkommande lässtunder redan från början är en fin investering i relationen mellan er. Högläsning ger dig och barnet en egen plats som ni själva kan fylla – med texter, bilder och inte minst dialogen som inspireras från böckerna.

Tid för mys:
När du sitter med barnet tätt intill dig och läser, känner sig barnet tryggt, lugnt och älskat. Barnet lyssnar till din röst och dina hjärtslag och känner värmen från din kropp. På så sätt lär sig barnet att koppla samman läsning med tid för mys, där det får din fulla uppmärksamhet.

För pappan:
Dessa stunder är kanske framför allt viktiga för pappan. Mamman får ofta en naturlig närhet till barnet genom amningen. Förutom närheten får barnet också möjlighet att mata sin hjärna med massor av ord och språk.

Läsritualen:
När ni läser högt redan från att babyn är liten, blir det en vana kring en positiv läsritual som kommer att vara i många år framöver – en fantastisk investering som ni och barnet kommer att ha stor glädje av.

Högläsning:

  • har en positiv inverkan på barnets identitetskänsla.
  • bidrar till att barnet känner sig tryggt och älskat.
  • ger barnet extra uppmärksamhet.
  • associeras med tid för mys.
  • har en lugnande effekt på barnet – och kan därför vara extra viktigt innan läggdags.
  • bidrar till ett ökat antal samtal med barnet.
  • ger många möjligheter till inlärning genom att ni delar erfarenheter med varandra.
  • skapar tillhörighet och starka band mellan er när ni har samma fokus och kan referera till egna erfarenheter.