Läs tidigt

Tiden INNAN barnet själv kan prata, är den viktigaste för språkutvecklingen. Forskning visar att barnets ålder när du börjar läsa med det, betyder mycket för senare språkfärdigheter.

Fler ord

Under de två första levnadsåren växer hjärnans språkcentrum mycket, och barnet är extra mottagligt för att utveckla språket. Genom att du läser för barnet tidigt i livet, får ditt barn helt enkelt höra fler ord, både genom texten och de samtal som böckerna inspirerar till.

Fler samtal

Du pratar mer med barnet när ni läser böcker. Böckerna introducerar fler ord, andra teman och situationer än de flesta pratar om i dagligt tal. Böcker är den perfekta inledningen till samtal.

Andra ord

Till och med babyböcker innehåller många fler ovanliga ord än de vi använder i vardagen. Genom att bli introducerad till dessa orden i ung ålder och höra dom ett antal gånger kommer ordförrådet till slut att innehålla dessa också.

Knyta an

Nyfödda barn älskar att höra föräldrarnas röster. Genom att prata med babyn, sjunga och läsa, kommer ni att få en mycket nära relation till barnet.