Känselbok om djur

Små barn lär sig med alla sinnena. Ögonen studerar färger och former i bilderna, öronen lyssnar till orden och händerna känner på allt de får tag i. Emellanåt åker boken in i munnen för att smakas på. Böcker är spännande!
Djur är också spännande – men hur känns de?

Det får barnet själv utforska i Tittut! Djurvänner – en solid kartongbok som klarar av att bli använd och läst om och om igen av små ivriga händer.

Tryck- och beröringskänsla kallas för taktil, alltså förmågan att känna med huden. Man pratar ofta om taktil känsla i samband med beröring och förmågan att känna ytstrukturer som tyg.
Det taktila sinnet är det som först utvecklas av sinnesorganen och det som sedan också finns kvar längst i livet. Därför är det helt naturligt för barn att använda sig av händerna för att känna på alla saker och använda alla sinnen samtidigt – eller i tur och ordning. Uttrycket ”Se men inte röra” kan vara en påfrestning för barnet, som gärna vill använda både händer och ögon för att ”titta” på något.

I Tittut! Djurvänner använder barnet flera av sina sinnen för att läsa hela boken. Läs texten tillsammans, kika genom hålen för att se vem som gömmer sig och känn på de olika strukturerna på djurens päls.

Boken är skriven av Susie Brooks med enkla rim och små uppmaningar och frågor till barnet på varje sida. Det blir en inledning till småprat kring  boken och kanske man sedan hittar på ännu fler historier om de olika djuren.

Färgglada illustrationer lockar barnet att läsa mer och att bli intresserad av boken – och av att läsa och lyssna. Vid födseln är barnets färgseende inte färdigutvecklat men det ser starka färger och kontraster. Efter bara några månader är färgseendet lika bra som hos en vuxen person. Många barn tycker ofta om glada, starka färger som i Wendy Kendalls illustrationer av Tittut! Djurvänner.

Att stimulera barnets känsel på olika sätt kan hjälpa till att stärka bandet mellan er och skapa goda förutsättningar för framtida kommunikationsfärdigheter. Det är en god grund för att lära barnet att uttrycka sina behov och så småningom också relatera till andra människor. Tittut! Djurvänner är en stabil kartongbok som tål att användas om och om igen och att utforskas med alla sinnen. En mysig lässtund på knäet med en bok full av aktiviteter som hjälper de allra minsta att börja utforska världen.

Tittut! Djurvänner gavs först ut på Svenska av Goboken 2021 och finns att köpa i Gobokhandeln.

Om du vill ha fler tips och läsa mer om hur du  stimulerar ditt barns känsel och vad beröring kan göra för barnets utveckling finns till exempel de här artiklarna:

Sätt att stimulera ditt barns känsel från onlinetidningen Att vara mamma

Nyfödda ska smekas och beröras – hjärnan reagerar direkt från Svenska yle