Hur läser man för barn som är 4 månader

  • Upprepa barnets namn. Barnet börjar känna igen sitt namn nu och just detta är det första ordet det kommer att känna igen.
  • Fortsätt med vanan att läsa högt. Du kommer att upptäcka att barnet blir ivrigt när det förstår att det är dags för lässtund.
  • Barnet kommer att bli alltmer aktivt och jollra och ”tala” tillbaka till dig. Samtalen ”fram och tillbaka” där ni talar i turordning kommer att bli en allt större del av dialogen – och värmer ända in i hjärtat. Barnet kommer framför allt att reagera på dig genom att ”prata” med dig när ni har ögonkontakt.
  • Barnet kommer att göra dig bättre på att läsa genom att reagera positivt när du talar ivrigt babyspråk samtidigt som du drar ut på vokalljuden och håller rösten i ett högt tonläge. Han eller hon blir också glad om du använder en rytmisk röst och ett nästan sjungande tonfall.
  • När du läser ta-och-känn-böcker eller interaktiva böcker, kan du hjälpa barnet att röra vid de olika elementen och strukturerna på sidorna genom att föra den lilla handen till boken.