Maia Björn – en mjuk följeslagare

Alla barn tycker om mjuka saker. Leksaker, snuttefiltar, en gosig pyjamas – eller en mjuk bok. I vaggan trängs nallarna med varandra och ganska snart får den nya bebisen en favoritnalle, den som kommer att hänga med överallt. Den bästa kompisen. En mjuk och fin liten nallekompis Björnen Maia är en söt, mjuk bok i … Läs mer Maia Björn – en mjuk följeslagare

Hur läser man för barn som är 5 månader?

Nu kommer du och barnet att knytas allt närmre till varandra. Ni ser på varandra och det uppstår en nära kontakt genom ord, handlingar och kärleksfullt joller. Svara på barnets önskemål oberoende av om de kommer som gråt, prat eller skratt. Intresset för omvärlden ökar och det är viktigt att du är där och stöttar … Läs mer Hur läser man för barn som är 5 månader?

Hur läser man för barn som är 4 månader

Barnet kommer att bli alltmer aktivt och jollra och ”tala” tillbaka till dig. Samtalen ”fram och tillbaka” där ni talar i turordning kommer att bli en allt större del av dialogen – och värmer ända in i hjärtat. Barnet kommer framför allt att reagera på dig genom att ”prata” med dig när ni har ögonkontakt. … Läs mer Hur läser man för barn som är 4 månader

Hur läser man för barn som är 3 månader

Mellan tredje och fjärde månaden etableras den första ömsesidiga dialogen med ljud. Barnet lär sig något nytt, det ”pratar” med dig med egna ljud! När barnet jollrar svarar du och uppmuntrar barnet till  att fortsätta prata genom dina ansiktsuttryck, leenden, ömhetsbevis och ord. Tillsammans gör ni ert eget gemensamma ljudspråk. Under den här perioden är … Läs mer Hur läser man för barn som är 3 månader

Hur läser man för barn som är 2 månader

När barnet är runt två till tre månader blir det mer dialog mellan dig och barnet – du har ett samtal, både med ord och kroppsspråk. Detta ger barnet en känsla av att bli lyssnad på, att delta aktivt och få respons. Denna intima dialog skapar starka band mellan er och ett förtroende. Böcker är … Läs mer Hur läser man för barn som är 2 månader

Hur läser man för barn som är 1 månad

Den här månaden kommer du att lägga märke till att din bebis är mer vaken och uppmärksam när du läser och fångas av bilderna i boken. Den rytmiska rösten du har när du pratar med ditt barn är typisk för föräldrar världen över – och ditt barn älskar den! Här får du lite tips på … Läs mer Hur läser man för barn som är 1 månad

Hur läser man för det nyfödda barnet

Texter med rim och rytm, barnramsor och sånger är idealiska för det nyfödda barnet. Läs ramsorna flera gånger så att barnet lär känna ljuden och rytmen i sitt modersmål. När du läser text som innehåller ord som hår, haka och fötter, kan du vidröra barnets kroppsdelar medan du läser högt. På så vis skapar du … Läs mer Hur läser man för det nyfödda barnet