Hur läser man för barn som är 5 månader

  • Barnet kommer att gripa efter och ta tag i boken och försöka stoppa in den i munnen när det får tänder.
  • Du fångar barnets uppmärksamhet när du använder ”barnspråk”, dvs. när du förändrar röstens tonfall, styrka och rytm.
  • Barnet kan redan förstå rytmen och tonfallet i det som är modersmålet.
  • När du läser kan du antingen hålla barnet i sittande ställning i knäet eller mellan benen eller också kan ni båda ligga på rygg på golvet och titta upp på boken. Det är också bra träning som stärker ryggmusklerna om ni båda ligger på mage och ser på boken tillsammans.
  • Om barnet griper tag i boken för att tugga på den, kan du låta honom eller henne göra det så länge boken inte blir helt uppblött, om det är en kartongbok. Då hittar du bara en annan bok ni kan läsa i. Det kan också vara smart att hitta en bitleksak som barnet kan tugga på medan du läser kartongböcker som kan bli förstörda.