Hur läser man för barn som är 5 månader?

Nu kommer du och barnet att knytas allt närmre till varandra. Ni ser på varandra och det uppstår en nära kontakt genom ord, handlingar och kärleksfullt joller. Svara på barnets önskemål oberoende av om de kommer som gråt, prat eller skratt. Intresset för omvärlden ökar och det är viktigt att du är där och stöttar – att du ger trygghet.

Så engagerar du barnet

Du fångar barnets uppmärksamhet när du använder rösten. Använd gärna ”barnspråk” när du förklarar något som barnet intresserar sig för, alltså att du förändrar röstens tonfall, styrka och rytm.  Förstärk det du säger med hjälp av gester och ansiktsuttryck. Det är detta, din tolkning och förklaring med ord och ljud, som ger mening för barnet.

Att tugga och bita på saker är en del av barnets naturliga läroprocess och en del av tidiga ”förläsningsfärdigheter”. Om barnet tar tag i boken för att tugga på den kan du låta barnet göra det till en viss grad. Tänk dock på att även om barnböcker är trygga att bita lite i är de inte menade att vara bitleksaker. En kartongbok kommer att börja lösas upp efterlångvariga möten med vatten, för att skydda barnet från kvävningsfara. Om barnet är väldigt upptaget med att ha något att bita i är det bättre att ta fram en bitleksak eller en napp medan ni läser.

Barnet kommer redan nu att kunna avgöra om din röst är glad, sur eller arg. Lev ut alla dina skådespelartalanger medan ni läser tillsammans! Ju mer inlevelse du använder, desto roligare blir det för din lilla blivande bokmal.

När du läser kan du antingen hålla barnet sittande i knäet, eller mellan benen. Eller kan ni båda ligga på rygg på golvet och titta upp i boken. Det är också en riktigt bra övning att ibland ligga på mage för att stärka rygg och nacke hos bebisen. Lägg er bekvämt och titta i boken tillsammans.

Så stärker du språkutvecklingen

I den här åldern är det relevant att läsa om vardagliga saker som barnet känner igen. Läs om blöjbyte, att äta, bada och om läggrutiner.

Barnet tycker mycket om repetition och så kommer det att vara de kommande åren. Det är bra för språkutvecklingen att få samma ljudstrukturer och ord repeterade om och om igen. Det är också väldigt viktigt att barnet får höra många ord och ett varierat språk, så läs och prata med ditt barn så mycket du kan!

Du förbereder barnets hjärna på att lära sig språk när du sjunger kända barnsånger eller läser traditionella rim. Du kan också själv sätta melodi till ord och verser du läser antingen genom att du använder en känd sång eller melodi eller att du helt enkelt hittar på melodier själv. Vi vet att sånger och melodier engagerar barnet, så sjung allt vad du kan! Studier visar att när du läser för barnet med melodiös och engagerad röst som varierar i styrka och tonläge, din ”föräldraröst”, kommer det att stärka språkutvecklingen. Dessutom älskar barnet när du sjunger och läser!

Barnet kan redan nu förstå tonfallet i sitt modersmål. Nu börjar ljuden från bebisar i olika delar av världen att skilja sig åt beroende på modersmål.