Hur läser man för barn som är 3 månader

 • Skydda barnet mot överstimulans i form av höga ljud och bakgrundsljud som till exempel tv när du läser.
 • Tala i hela meningar så att barnet hör hela rytmen och tonfallet i språket det ska lära sig. Längre fram kan du lägga större vikt vid enstaka ord.
 • Barnet reagerar positivt på ”barnspråksrösten” – när du ändrar röstläge, rytm, ljudstyrka och tonfall.
 • Under den här perioden är det bra om pappan kan läsa och leka med barnet, gärna gunga barnet medan han läser, och röra sig alltmer till böcker med verser som har rim och rytm.
 • Det är väldigt givande för föräldrar att läsa för barnet under den här perioden – högläsningen är till glädje även för föräldrarna.
 • Prata med barnet hela tiden vad du än håller på med, oavsett om du städar, handlar, byter kläder eller kör bil.
 • Barnet tycker fortfarande om att lyssna på lugnande musik, t.ex. klassisk musik och vaggsånger.
 • Barnet kommer att börja ”prata”, jollra och gurgla när föräldrarna slutar att tala och deltar i dialogen där man ”talar” i tur och ordning. Det tycker om att få en kärleksfull respons på ljuden.
 • Du kan gärna försöka sjunga enstaka ord för att framhäva dem.
 • Du kan utveckla barnets växande sociala färdigheter genom att ta pauser när du läser, reagera på barnets ljud, skapa ögonkontakt och använda ansiktsuttryck för att engagera.
 • Barnet tycker fortfarande om tydliga teckningar med svart, vitt och starka färger.
 • Om barnet griper tag i boken du läser är det helt okej. Eventuellt kan du ha en annan tygbok eller leksak som barnet kan tugga på medan du läser en pappers- eller kartongbok.
 • Om du har äldre barn kan du läsa böcker de tycker om medan du håller babyn. De äldre barnen kanske också tycker om att läsa för de yngre.
 • Om barnet verkar trött eller tittar bort är det bara att ta hänsyn till barnets signaler genom att byta ställning, gå till en annan sida eller sluta att läsa för en stund.
 • Använd texterna i böckerna som utgångspunkt för att få till stånd en dialog mellan dig och barnet. Du kan prata om annat under läsningen, gosa och klappa barnet, ställa frågor och ge det hundratals ord som kan ge näring till barnets utveckling.
 • Låt blicken växla mellan barnet och boken när du läser, för att fånga uppmärksamheten och skapa en tät dialog.
 • Du kan också fysiskt hjälpa barnet att få ett samspel med boken genom att du håller en liten hand på illustrationerna eller på de olika ytorna om boken har beröringselement.