Att läsa med 2-åringen

2-åringen är i full gång med att lära och föreställa sig saker. Detta är en väldigt viktig färdighet som stärker förmågan till fantasi och barnets tankar. Längre fram sätter barnet i hop ord för att dela sina tankar och känslor, upp till fem eller sex ord, och lär sig hur idéer hänger samman. Det är … Läs mer Att läsa med 2-åringen

Hur läser man för barn som är 11 månader

Ställ frågor medan du läser och låt barnet jollra som svar eller peka på illustrationerna. Kom ihåg att ge positiv respons till barnet. Lägg gärna in dina egna ord när du läser. Anpassa texten till barnet och använd barnspråk där du varierar både tonfall och ljudstyrka för att hålla i gång barnets uppmärksamhet. Vissa barn … Läs mer Hur läser man för barn som är 11 månader

Hur läser man för barn som är 10 månader

Stanna upp och lyssna på det som han eller hon säger och förstärk det – det uppmuntrar barnet att förhålla sig till dig och prata mer med dig. Håll ögonkontakten när ni inte koncentrerar er på bilderna i boken. Barn kommer lättare ihåg ord och uttryck som ofta upprepas. Barn älskar att vinka ”hejhej” och … Läs mer Hur läser man för barn som är 10 månader

Hur läser man för barn som är 9 månader

Nu kommer du att kunna se barnet sitta för sig själv och studera en bok långa stunder, utan hjälp från dig. Det tittar, vänder blad och ”läser”. Det känns som om alla fina lässtunder ni haft tillsammans gjort intryck och ”betalar sig”. Så engagerar du barnet Du behöver inte läsa böckerna från början till slut. … Läs mer Hur läser man för barn som är 9 månader

Hur läser man för barn som är 8 månader

Barnet blir ivrigare och ivrigare på att kommunicera med omgivningen. Det både önskar och kräver uppmärksamhet och älskar att ha publik. Att läsa med barnet i den här åldern är både givande och roligt. Nu kan du äntligen börja skörda frukterna av alla högläsningstillfällen du har haft med ditt barn sedan födseln. Det är fortfarande … Läs mer Hur läser man för barn som är 8 månader

Hur läser man för barn som är 7 månader

Vid 7 månader är ditt barn en mycket aktiv familjemedlem och börjar engagera sig mer i lässtunden. Barnet tar till sig och lär sig många ljud och ord varje dag – särskilt när man läser. Så läggs sten för sten till språkbygget och blir en stabil grund som gör att barnet snart kan säga sina … Läs mer Hur läser man för barn som är 7 månader

Hur läser man för barn som är 6 månader

Du och din närvaro representerar den livsviktiga trygghet som gör att ditt barn fritt kan utforska omgivningen med iver och intresse. Nu har du en fantastisk möjlighet att kunna delta i barnets nya upplevelser och upptäckter och kan verkligen vara barnets vägvisare! Så engagerar du barnet Nu börjar barnet få tänder och börjar också röra … Läs mer Hur läser man för barn som är 6 månader

Hur läser man för barn som är 5 månader?

Nu kommer du och barnet att knytas allt närmre till varandra. Ni ser på varandra och det uppstår en nära kontakt genom ord, handlingar och kärleksfullt joller. Svara på barnets önskemål oberoende av om de kommer som gråt, prat eller skratt. Intresset för omvärlden ökar och det är viktigt att du är där och stöttar … Läs mer Hur läser man för barn som är 5 månader?

Hur läser man för barn som är 4 månader

Barnet kommer att bli alltmer aktivt och jollra och ”tala” tillbaka till dig. Samtalen ”fram och tillbaka” där ni talar i turordning kommer att bli en allt större del av dialogen – och värmer ända in i hjärtat. Barnet kommer framför allt att reagera på dig genom att ”prata” med dig när ni har ögonkontakt. … Läs mer Hur läser man för barn som är 4 månader

Hur läser man för barn som är 3 månader

Mellan tredje och fjärde månaden etableras den första ömsesidiga dialogen med ljud. Barnet lär sig något nytt, det ”pratar” med dig med egna ljud! När barnet jollrar svarar du och uppmuntrar barnet till  att fortsätta prata genom dina ansiktsuttryck, leenden, ömhetsbevis och ord. Tillsammans gör ni ert eget gemensamma ljudspråk. Under den här perioden är … Läs mer Hur läser man för barn som är 3 månader

Hur läser man för barn som är 2 månader

När barnet är runt två till tre månader blir det mer dialog mellan dig och barnet – du har ett samtal, både med ord och kroppsspråk. Detta ger barnet en känsla av att bli lyssnad på, att delta aktivt och få respons. Denna intima dialog skapar starka band mellan er och ett förtroende. Böcker är … Läs mer Hur läser man för barn som är 2 månader

Hur läser man för barn som är 1 månad

Den här månaden kommer du att lägga märke till att din bebis är mer vaken och uppmärksam när du läser och fångas av bilderna i boken. Den rytmiska rösten du har när du pratar med ditt barn är typisk för föräldrar världen över – och ditt barn älskar den! Här får du lite tips på … Läs mer Hur läser man för barn som är 1 månad

Hur läser man för det nyfödda barnet

Texter med rim och rytm, barnramsor och sånger är idealiska för det nyfödda barnet. Läs ramsorna flera gånger så att barnet lär känna ljuden och rytmen i sitt modersmål. När du läser text som innehåller ord som hår, haka och fötter, kan du vidröra barnets kroppsdelar medan du läser högt. På så vis skapar du … Läs mer Hur läser man för det nyfödda barnet